در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
در آستانه ی بیست و چهرمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

توسعه ی پایدار بر شانه تئاتر کودک و نوجوان ایستاده است
در آستانه ی بیست و چهرمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

توسعه ی پایدار بر شانه تئاتر کودک و نوجوان ایستاده است

این که هنرمندان بخواهند در مسیر تربیت مدیریت اجرایی حضوری پر رنگ داشته باشند خواسته ای قابل توجه است و دبیرخانه جشنواره می بایست این جریان پویا که در بستر تئاتر همدان شکل گرفته است را قدر بداند و بیشتر از نقش عملیاتی در تصمیم گیری ها نقش هنرمندان همدان که به طور مستمر جریان ...


توسط شورای انتخاب بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

هفت نمایش به بخش تئاتر کودک راه یافتند
توسط شورای انتخاب بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

هفت نمایش به بخش تئاتر کودک راه یافتند

شورای انتخاب بخش کودک متشکل از حسن دادشکر , مجتبی مهدی ، هنگامه مفید ، مریم معترف و ناصر آویژه پس از ارزیابی آثار متقاضى، ۷ نمایش را برای حضور در بخش تئاتر کودک معرفی کرد.