در حال بارگذاری ...
 • در اختتامیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

  آرای هیأت داوران مسابقه تئاتر ایران

  هیأت داوران این بخش متشکل از آقایان بابک محمدی، حسین محب اهری، رضا فیاضی، احمد بیگلریان و سرکار خانم مریم سعادت پس از ارزیابی آثار حاضر آراء خود را اعلام کرد

  به گزارش تئاتر همدان-هیأت داوران این بخش متشکل از آقایان بابک محمدی، حسین محب اهری، رضا فیاضی، احمد بیگلریان و سرکار خانم مریم سعادت پس از ارزیابی آثار حاضر آراء خود را به شرح زیر اعلام می دارند:

  در بخش موسیقی :

  کاندیداها:

  - جناب آقای «محمدعلی رفیع» برای موسیقی نمایش «دیواکولا»

  - جناب آقای «سیدمرتضی طباطبائی» برای موسیقی نمایش «عقل صورتی»

  - جناب آقای «جعفر حدادپور» برای موسیقی نمایش «پسرها تنهایند»

  تقدیر:

  هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از جناب آقای «جعفر حدادپور» برای موسیقی نمایش «پسرها تنهایند» تقدیر می کند.

  برگزیده:

  تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به جناب آقای «سیدمرتضی طباطبائی» برای موسیقی نمایش «عقل صورتی»

  در بخش طراحی صحنه و لباس

  کاندیداها:

  - جناب آقای «مهدی شریفی» و سرکار خانم «زینب رشتی» برای طراحی صحنه و لباس نمایش «دیواکولا»

  - جناب آقای «سینا ییلاق بیگی» و سرکار خانم «زیبا موسوی» برای  طراحی صحنه و لباس نمایش «سفر شادی»

  - سرکار خانم ها «زهرا جلال» و «الهه جابرزاده انصاری» برای طراحی صحنه و لباس نمایش «پینوکیو»

  - جناب آقایان «حمید قلعه ای» و «مهدی شریفی» برای طراحی صحنه و لباس نمایش «پسرها تنهایند»

  تقدیر:

  هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی مشترکاً از جناب آقای «سینا ییلاق بیگی» و سرکار خانم «زیبا موسوی» برای طراحی صحنه و لباس «سفر شادی» تقدیر می کند.

  برگزیده:

  تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی مشترکاً تقدیم می شود به جناب آقای «مهدی شریفی» و سرکار خانم «زینب رشتی» برای طراحی صحنه و لباس نمایش «دیواکولا»

  بخش بازیگری مرد

  کاندیداها:

  - جناب آقای «مهرداد باقری» برای بازی در نمایش «عقل صورتی»

  - جناب آقای «سعید ابک» برای بازی در نمایش «عقل صورتی»

  - جناب آقای «سجاد انتظاری» برای بازی در نمایش «دیواکولا»

  - جناب آقای «محمد اسلامی» برای بازی در نمایش «پسرها تنهایند»

  - جناب آقای «محمد حسینعلی پور» برای بازی در نمایش «سفر شادی»

  تقدیر:

  هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از جناب آقای «سعید ابک» برای بازی در نمایش «عقل صورتی» تقدیر می کند.

  برگزیده:

  تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به جناب آقای «مهرداد باقری» برای بازی در نمایش «عقل صورتی»

   

   در بخش بازیگری زن

  کاندیداها:

  - سرکار خانم «شراره طیار» برای بازی در نمایش «عقل صورتی»

  - سرکار خانم «محبوبه مکامیان» برای بازی در نمایش «پسرها تنهایند»

  - سرکار خانم «سوده سعدایی» برای بازی در نمایش «سفر شادی»

  - سرکار خانم «نسیم تاجی» برای بازی در نمایش «سفر شادی»

  تقدیر:

  هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از سرکار خانم «سوده سعدائی» برای بازی در نمایش «سفر شادی» تقدیر می کند.

  برگزیده:

  تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به سرکار خانم «نسیم تاجی» برای بازی در نمایش «سفر شادی»

  در بخش نمایشنامه نویسی

  کاندیداها:

  - جناب آقای «حمید قلعه ای» برای نگارش نمایشنامه «پسرها تنهایند»

  - سرکار خانم «سحر صبا» برای نگارش نمایشنامه «سفر شادی»

  - جناب آقای «مهدی فرشیدی سپهر» برای نگارش نمایشنامه «عقل صورتی»

  - جناب آقای «عماد نصرآبادی» برای نگارش نمایشنامه «دیواکولا»

  تقدیر:

  هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از جناب آقای «مهدی فرشیدی سپهر» برای نگارش نمایشنامه «عقل صورتی» تقدیر می کند.

  برگزیده:

  تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به جناب آقای «حمید قلعه ای» برای نگارش نمایشنامه «پسرها تنهایند»

  در بخش کارگردانی

  کاندیداها:

  - جناب آقای «امیر شیخ جبلی» برای کارگردانی نمایش «پینوکیو»

  - جناب آقای «سیدجواد رحیم زاده» برای کارگردانی نمایش «پسرها تنهایند»

  - جناب آقای «محمدرضا مالکی» برای کارگردانی نمایش «سفر شادی»

  - جناب آقای «مهدی فرشیدی سپهر» برای کارگردانی نمایش «عقل صورتی»

  - جناب آقای «محمد جهان پا» برای کارگردانی نمایش «دیواکولا»

  تقدیر:

  هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از جناب آقای «سیدجواد رحیم زاده» برای کارگردانی نمایش «پسرها تنهایند» تقدیر می کند.

  برگزیده:

  تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به جناب آقای «مهدی فرشیدی سپهر» برای کارگردانی نمایش «عقل صورتی»
  نظرات کاربران