در حال بارگذاری ...
 • کارشناس تئاتر استان همدان

  بهار، اخلاق باوری و انسان محوری را در جسم و جان مان بدمد

  حسین صفی جدای از پست سازمانی اش، می نویسد و دراماتورژی و کارگردانی می کند. پژوهشگر تئاتر است و مدرس ...همه این ها بهانه است تا بهاریه ای از او را بخوانیم که رنج و گنج سالی است که بیش از هزار و پانصد شب اجرای تئاتر در استان مدیریت کرده است. این روزها مجموعه نمایشنامه« به گرگ ها شلیک کنید» توسط نشر استان منتشر شده است

  همدان تئاتر،

  به نام آفریدگار روزهای نو 

  لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح

  داغ دل بود ، به امید دوا باز آمد 

  خجسته باد نوروز ، خجسته باد تا شکوفه های امید را در تئاتر کشورمان بارور کند . تا امیدوارمان سازد که انحصار و تمامیت خواهی را در این هنر شکوه مند بشکنیم و خودخواهی های مان در پای معابد برافراشته ی این دیرینه هنر به تبر شعور انسان بودن بشکنیم . امیدوار باشیم تا تئاتر دیارمان از تصمیمات قبیله ای و جزیره ای برائت جوید . امیدوارباشیم که ادبیات کنش مند این هنر از واژه های منحوس " رانت ' و " باند " پاک گردد . امید وار باشیم که پوزه ی مافیای نابالغ تئاتر کشور به خاک فهم و ادراک هنرمندان فرهیخته ی تئاتر کشور مالیده شود . امیدوار باشیم که دم مسیحایی هنر ششم ، که به حق هنرنخست است ، اخلاق باوری و انسان محوری را در جسم و جان مان بدمد . امیدوار باشیم تا دولبه ی تیز و برنده و ویرانگر پو پولیسم و لمپنیسم که تئاتر اصیل و متعهد و روشن گر را هدف گرفته اند ، زنگار بگیرند و نابرا شوند .امیدوار باشیم تا تئاتر شهرستان تنها نامی برای شعارهای دهان پر کن و پر طمطراق صدر نشینان تئاتر کشور نباشد و توانی به توان کم توان اش تزریق شود . امید که چنان شود . 

  نوروز ۹۸ بر همه ی اهالی صادق و عاشق و فرهیخته ی تئاتر در همه ی شهرها و شهرستان های ایران زمین خجسته و فرخنده باد ‌.

  حسین صفی 

  کارشناس مسئول تئاتر استان همدان

   
  نظرات کاربران