در حال بارگذاری ...
 • به بهانه استقبال هنرمندان از جشنواره نمایش نامه خوانی

  اتفاق خوشایندی به اسم تئاتر

  روز اول هیچ کس فکرش را نمی کرد جشنواره نمایشنامه خوانی که سخت می شد متن و نمایشنامه ای برای خوانش پیداکرد حالا بیش از شصت نمایشنامه بومی را خوانش کرده است.شصت نمایشنامه ای که برآمده از عرق ریزان روح نویسندگان این دیار است و این اتفاق در سایه تداوم و راه مستقیم به دست آمده است.

  برای همه اهالی صحنه و تئاتر ، روشن ماندن چراغ تئاتر بسیار مهم است و گاه برای روش ماندن این چراغ خود را به آب و آتش می اندازند و تئاتر، راه روشن به سوی دوستی هاست.کافیست دوستان خود را بشماریم بدون شک دوسوم شان از اهالی همین کوچه هستند.حالا گرد همه این دو سوم ها، اتفاقی است که به زیر چلچراغ جشنواره نمایش نامه خوانی همدان مهیا شده است.

  می گویم اتفاق،چون کشف آتش از یک اتفاق کوچ شروع شد و و تانکردرست گفته است که تئاتر مهم است به سان کشف آتش و راست می گوید به قدر رنج های پرومته بر صحنه آتش را کشف می کنند. این کشف به کشف های بزرگ تر رسید و این سرسلسله جنبان از حرکت و آیین برآمده است.تئاتر برآمده از آیین است و عصر تبادل اطلاعات بیشتر از بدویت دچار اسطوره هاست و آیین ها نقشی آداپته شدن دارد. آیین هایی برای تکریم دوستی ها و گرد هم جمع شدن تا این چراغ را همه با هم روشن نگه داریم

  روز اول هیچ کس فکرش را نمی کرد جشنواره نمایشنامه خوانی که سخت می شد متن و نمایشنامه ای برای خوانش پیداکرد حالا بیش از شصت نمایشنامه بومی را خوانش کرده است.شصت نمایشنامه ای که برآمده از عرق ریزان روح نویسندگان این دیار است و این اتفاق در سایه تداوم و راه مستقیم به دست آمده است.شصت گروه،شصت فکر،شصت به توان رفاقت ها که حتی پای خانواده ها را به میان کشید. شصت گروه و محدودیت فضای تمرین،فرهنگ گروه بودن را به دل خاتواده ها برد و مادرانی که با لقمه ای و شربتی حامی فرهنگ پایتخت فرهنگ و تمدن ایران زمین شدند.

  هرکس که چراغ تئاتر را ولو با یک لیوان آب خنک دست هنرمند دادن، روشن نگه می دارد را باید قدر دانست.تئاترحالا جزو لاینفک زندگی ماست کاش بشود تداومش را به فصل رساند و این خوشی ها از سر بلندای الوند نپرد.خوشی های ما در خوانش نقش هاست و هرکس در این وادی نفش می کشد را بر صدر بگذارید که این روزها هیچ مسکنی بالاتر از حس و انگاره های آیینی و نقش نی

  ایستاده ایم به تشویق و تماشا...تاباد چنین بادا
  نظرات کاربران