در حال بارگذاری ...
 • از سوی نادر برهانی مرند

  فراخوان سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد

  به گزارش همدان تئاتر، فراخوان سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد .جشنواره‌ی ‌بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان بزرگترین رویداد تئاتری کشور‌، شان و جایگاه ویژه‌ای دارد و بی‌گمان صیانت از این جایگاه و البته ارتقاءکیفی آن بر متولیان و دست‌اندرکاران این اتفاق بزرگ هنری لازم و ضروری است. این آرزو محقق نمی‌شود مگر با همدلی و مشارکت همه‌جانبه‌ی هنرمندان تئاتر و البته کسانی که دل در گرو تعالی فرهنگ و هنر این مرز و بوم دارند.

  دو:

  تجربه‌ی برگزاری جشنواره‌ی سی‌ و‌ هفتم و نقد و نظرهای ارائه شده توسط اصحاب رسانه و صاحب‌نظران، خاصه نشست‌های آسیب‌شناسی بعد از برگزاری دوره‌ی سی و هفتم، این فرصت را فراهم آورد که در دوره‌ی جدید بسیار جدی‌تر از گذشته به فکر تغییرات کاربردی در جهت استاندارد‌سازی جشنواره باشیم. باید پذیرفت که سی و هشت دوره برگزاری جشنواره آن هم در قواره‌ی بین‌المللی، با تمام فراز و فرودهایش، جایی برای توجیه آسیب‌ها و کاستی‌ها باقی نمی‌گذارد و شاید وقت آن رسیده که بی‌هیچ واهمه‌ای برای رفع آن‌ها تلاش جدی کرد. البته پر واضح است که نمی‌توان جشنواره را تافته‌ای جدا بافته از تمامیت تئاتر دانست. اساسا تمامی مشکلات و نارسایی‌های پنهان و آشکار جاری تئاتر کشور جمع شده و در جشنواره‌ی تئاتر فجر رخ می‌نمایند. باری وظیفه دارم از همه‌ی کسانی که با نقدها و نظرهای متعهدانه راه را برای اعمال تغییرات و رفع برخی آسیب‌ها هموار کردند تشکر و قدردانی کنم و در این مسیر صعب از یکایک همکاران یاری و مساعدت طلب می‌کنم.

  سه:

  پرهیز از کثرت برنامه‌ها و تقلیل ماموریت‌های فرعی جشنواره، ممانعت از معرفی آثار برگزیده‌ی سایر جشنواره‌ها به جشنواره‌ی تئاتر فجر و تاکید بر استقلال در امر انتخاب، بسنده کردن به یک بخش رقابتی در بخش صحنه‌ای با تمرکز بیشتر بر امر انتخاب‌گری دقیق‌تر، هویت بخشیدن به بخش‌های جوان‌تر جشنواره مانند دیگرگونه‌های اجرایی، و... نمونه تغییراتی است که در ساختار جشنواره و روش‌های اجرایی برای به‌سازی جشنواره انجام شده است. موفقیت این برنامه‌ها همراهی و هم رایی بیش از پیش هنرمندان تئاتر را طلب می‌کند.

  قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

  ظلمات است بترس از خطر گمراهی            

  چهار:

  در رویکرد بین‌المللی جشنواره، با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی خاص کشور مصمم هستیم با دعوت محدود از چند اثر شاخص بر برنامه‌های متنوع‌تر دیگری متمر کز باشیم تا از رهگذر آن‌ها ظرفیت‌های تئاتر ایران را بیشتر و بهتر به جامعه‌ی جهانی تئاتر معرفی کنیم.

  پنج:

  با توجه به اهمیت برگزاری جشنواره‌های تئاتر استان‌ها -به عنوان پیش‌درآمد مهم جشنواره‌ی تئاتر فجر در بخش تئاتر استان‌ها- انتظار می‌رود هنرمندان حرفه‌ای تئاتر استان‌ها با حضور جدی در جشنواره‌های استانی در رونق و هرچه با شکوه‌تر برگزار شدن این جشنواره‌های مهم بکوشند.

  بخش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جشنواره

  • نمایش‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صحنه‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  • نمایش‌های خیابانی
  • دیگرگونه‌های اجرایی
  • تئاتر ملل
  • مسابقه‌ی نمایشنامه‌نویسی
  • مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر
  • کارگاه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نشست‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی
  • به‌علاوه‌ی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فجر

   

  1. نمایش‌های صحنه‌‌‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

  نمایش‌های صحنه‌ای در یک بخش «رقابتی» (مسابقه‌ی بزرگ تئاتر فجر) و یک بخش «غیر رقابتی» (بخش ویژه ) اجرا خواهند شد و‌ هنرمندان در زمان ثبت نام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند با هر اثر صرفاً متقاضی حضور در یکی از بخش‌های مذکور  باشند‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

   

  شرایط:

  *آثاری که از اول آبان 1397تا پایان مهر ۱۳۹۸، در یکی از تالارهای نمایشی کشور (در شهر تهران حداقل ۱۵ اجرا و در استان‌ها حداقل ۷ اجرا) اجرا شده باشند، می‌توانند متقاضی شرکت در بخش صحنه‌ای باشند.

  *آثاری‌ که در فاصله‌ی زمانی اول ‌آبان۱۳۹۷ تا پایان تیر ۱۳۹۸ اجرا شده باشند، ضروری است حداکثر تا تاریخ 20 مرداد ۱۳۹۸ فرایند ثبت نام آن‌ها در سایت جشنواره انجام شود.

  *آثاری که در فاصله‌ی زمانی اول مرداد ۱۳۹۸ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸ اجرا می‌شوند، ضروری است حداکثر تا تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۸ فرایند ثبت نام آن‌ها در سایت جشنواره انجام شود.

  * در بخش صحنه‌ای از هر کارگردان در نهایت تنها یک اثر جهت حضوردر جشنواره پذیرفته خواهد شد.

  * اسامی نمایش‌های برگزیده‌ی بخش صحنه‌ای، تا تاریخ۳۰ آذر ۱۳۹۸ اعلام خواهد شد.

  مدارک مورد نیاز:

   * تحویل یا ارسال ۷ نسخه لوح فشرده‌ی اجرا و ۱ نسخه لوح فشرده، حاوی چند عکسِ باکیفیت از اجرا به دبیرخانه (از طریق پست یا به صورت حضوری).

  * تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره. (همراه با درج کد رهگیری اداره پست یا کد تحویل شده از سوی دبیرخانه)

  * بارگذاری مجوز نویسنده، مترجم یا ناشر.

  * بارگذاری مستندات تاییدیه‌ی اجرای عمومی در سایت جشنواره (برای اجراهای تهران، پروانه‌ی اجرای نمایش و برای اجراهای سایر شهرها، لینک خبر پرتال استانی ایران تئاتر)

   

  گاه شمار:

  20مرداد ۱۳۹۸: آخرین مهلت دریافت آثار بخش صحنه‌ای (برای آثاری که در فاصله‌ی زمانی ِاول آبان ۱۳۹۷ تا پایان تیر ۱۳۹۸ اجرا شده باشند).

  ۵ آبان ۱۳۹۸: آخرین مهلت دریافت آثار بخش صحنه‌ای (برای آثاری که در فاصله‌ی زمانی اول مرداد ۱۳۹۸ تا ۳۰ مهر۱۳۹۸ اجرا می‌شوند).

   ۳۰آذر۱۳۹۸: اعلام اسامی آثار راه یافته به جشنواره .

   

  1-1بخش رقابتی(مسابقه‌ی بزرگ تئاتر فجر)

  مسابقه‌ی بزرگ تئاتر فجر جشنواره‌ی سی ‌و هشتم تنها در یک بخش برگزار می‌شود.

  ظرفیت پذیرش: (حداکثر۳۰ اثر)

  از میان آثار متقاضی (حداکثر ۱3 اثر)، نمایش‌های برگزیده‌ی نهایی جشنواره‌های استانی (۸ تا ۱2 اثر)، میهمان (حداکثر ۵  اثر)، جمعا حداکثر۳۰ اثر در این رقابت حضور خواهند داشت.

  * آثار بخش میهمان، به انتخاب یا تایید نهایی دبیر در جشنواره حضور خواهند داشت.

   

  شرایط:

  * تعداد پذیرش در این بخش، با توجه به اولویت‌های جشنواره، به کیفیت، خلاقیت و نوآوری نمایش‌ها بستگی دارد.

  * گروه‌های راه‌یافته به جشنواره در این بخش، بر اساس ضوابط اعطای کمک‌های مالی جشنواره و با توجه به ویژگی‌های اجرایی نمایش، حداقل صد و حداکثر دویست میلیون ریال، کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

  رتبه‌بندی و جوایز مسابقه‌ی بزرگ تئاتر فجر

  -           جایزه‌‌‌ی بزرگ فجر

  -           جایزه‌ی ویژه‌ی گروه داوران

  -        رتبه‌های «برگزیده» و «برتر» برای:

  - نمایشنامه‌نویسی، کارگردانی، بازیگری زن، بازیگری مرد، طراحی ‌صحنه، طراحی نور، طراحی لباس، طراحی گریم، طراحی حرکت، طراحی آرایه‌های صوتی، آهنگسازی.

  * تعیین برگزیده برای تمامی عناوین جوایز یا برخی از آن‌ها به تشخیص گروه داوران خواهد بود.   

   

  2-1بخش ویژه ( غیر رقابتی )

  ظرفیت پذیرش: (حداکثر۲۷ اثر)

  از میان آثار متقاضی (۱۶ تا ۱۹ اثر)، میهمان (۵  تا ۸  اثر) و جمعا حداکثر ۲۷  اثر در این ‌بخش حضور خواهند داشت.

  * آثار بخش میهمان، به انتخاب یا تایید نهایی دبیر در جشنواره حضور خواهند داشت.

  * گروه‌های راه‌یافته به جشنواره در این بخش براساس ضوابط اعطای کمک‌های مالی جشنواره و با توجه به ویژگی‌های اجرایی نمایش، حداقل دویست و حداکثر سیصد میلیون ریال کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

   

  2. بخش نمایش‌های خیابانی

  ظرفیت پذیرش: 22 اثر 

  در جشنواره سی و هشتم نیز بخش نمایش‌های خیابانی همانند سال‌های پیشین پررونق و باشکوه برگزار خواهد شد. این بخش به‌صورت‌ رقابتی برگزار می‌شود‌‌ و شامل تولیدات تازه (نمایش‌هایی که صرفا برای اجرا در جشنواره سی و هشتم تولید شده‌اند)، تولیداتی‌که طی بازه‌ی زمانی ( ۱ آبان ۱۳۹۷ تا ۱ آبان ۱۳۹۸) اجرا شده‌اند و نمایش‌های بخش میهمان (4 اثر) خواهد بود .

  * از حضور نمایش‌های اجرا شده قبل از بازه‌ی زمانی مقرر جشنواره و آثار تکراری جلو گیری خواهد شد.

  * دبیرخانه‌ی جشنواره تنها پذیرای نسخه‌ی تصویری از اجرای اثر خواهد بود.

  * گروه‌های راه‌یافته‌ به‌ جشنواره در این بخش، براساس ضوابط اعطای کمک‌های مالی جشنواره و با توجه به ویژگی‌های اجرایی نمایش، حداقل پنجاه و حداکثر صد میلیون ریال، کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

   

  رتبه‌بندی و جوایز:

  *جایزه ویژه گروه داوران برای یک گروه برگزیده.  

  * جایزه گروه داوران برای سه گروه برتر.

   

  مدارک مورد نیاز:

   * تحویل یا ارسال ۷ نسخه لوح فشرده‌ی اجرا و ۱ نسخه لوح فشرده، حاوی چند عکسِ باکیفیت از اجرا به دبیرخانه (از طریق پست یا به صورت حضوری).

  * تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره. (همراه با درج کد رهگیری اداره‌ی پست یا کد تحویل شده از سوی دبیرخانه)

  * بارگذاری مجوز نویسنده یا ایده پرداز.

   

   

  گاه شمار:

  15شهریور1398: آخرین مهلت دریافت آثار تولیده شده در بازه‌ی زمانی (۱ آبان ۱۳۹۷ تا10 شهریور 1398).

  ۵ آبان ۱۳۹۸: آخرین مهلت دریافت آثار تولید شده در بازه‌ی زمانی (10شهریور 1398 تا ۱ آبان ۱۳۹۸) .

  2۰ آذرماه ۱۳۹۸: اعلام آثار راه یافته به جشنواره.

   

  3: دیگرگونه‌های اجرایی

  این بخش شامل هر گونه هنرهای اجراییِ بینارشته‌ای و اجرا در فضاهای غیررایج تئاتری است که با رویکرد تغییر در قراردادهای اجرایی، مکان اجرا و شکل ارتباط با مخاطب و.... رخ می‌دهند.

  *فراخوان اختصاصی این بخش متعاقبا اعلام خواهد شد.

   

   

  4.تئاتر ملل

  بخش تئاتر ملل با هدف ایجاد فرصت برای معرفی آثار دیگر ملل جهان و زمینه‌سازی تعاملات فرهنگی برگزار می‌شود. در این بخش آثاری از گروه‌های نمایشیِ غیرایرانی شرکت خواهند داشت تا علاوه بر تعاملات فرهنگی ذکر شده، مخاطبان و هنرمندان تئاتر ایران، با خصلت‌ها و ویژگی‌های تئاتر دیگر ملل بیشتر مواجه شوند.

   

  شرایط:

  * شرایط حضور نمایش‌های این بخش و رویکرد جشنواره در فراخوان بین‌المللی ارائه شده است.  

  * آثار حاضر در این بخش می‌توانند شامل اجراهای صحنه‌ای، تئاتر خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی باشند.  

  * همکاری افراد و گروه‌های ایرانی با کمپانی‌ها و گروه‌های تئاتری غیرایرانی، تنها مشروط به ارائه‌ی درخواست از سوی گروه یا کمپانی غیرایرانی به امور بین‌الملل جشنواره، به عنوان نمایش متقاضی شرکت در بخش تئاتر ملل، محسوب شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدیهی است تشخیص این امر با توجه به هویت گروه یا کمپانی پیشنهاددهنده بر مبنای اطلاعات و اسناد ارائه شده برعهده ستاد جشنواره خواهد بود.

   

  5.مسابقه‌ی نمایشنامه‌نویسی

  این بخش با هدف تولید و حمایت از نمایشنامه‌های ایرانیِ برگرفته از مضامین و بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی ایران‌زمین برگزار می‌شود. پرداختن به میراث گرا‌‌نبهای تاریخی، فرهنگی و ادبی و دینی ایران و همچنین محورهای موضوعی مورد تأکید و مذکور در این فراخوان در اولویت خواهند بود.

   

   

  شرایط:

  * در این بخش نمایشنامه‌هایی پذیرفته می‌شوند که تا به حال در هیچ مسابقه‌ی نمایشنامه‌نویسی حائز رتبه نشده و به چاپ نرسیده باشند.

  * هر نمایشنامه‌نویسی می‌تواند تنها با یک اثر، متقاضی حضوردر این مسابقه باشد.

  * مهلت بارگذاری نمایشنامه (پی‌دی‌اف و با فونت زَر شماره‌ی۱۴) و ثبت‌نام الکترونیکی (تکمیل فرم درخواست در سایت جشنواره ) تا تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۸خواهد بود.

  * بر اساس نظر گروه داوران به سه اثر برگزیده‌ی مسابقه، جوایزی به شرح زیر تعلق خواهد گرفت:

  -رتبه‌ی اول صد و بیست میلیون ریال

  - رتبه‌ی دوم صد میلیون ریال

  -رتبه‌ی سوم هشتاد میلیون ریال

  * سه نمایشنامه‌‌‌‌ی برگزیده پس از طی مراحل لازم، از سوی انتشارات نمایش به چاپ خواهند رسید.

   

  گاه شمار:

  ۱۵شهریور۱۳۹۸: آخرین مهلت بارگذاری نمایشنامه (پی‌دی‌اف و با فونت زَر شماره‌ی۱۴)

  اعلام برگزیدگان نهایی: اختتامیه‌ی جشنواره

   

   

  6. مسابقه و نمایشگاه

  1-6 عکس تئاتر

  در جشنواره‌ی سی و هشتم نیز همانند سال‌های گذشته برای ارتقای جایگاه عکس و عکاسان تئاتر، مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر برگزار می‌شود.

  * دبیرخانه‌ی جشنواره تنها پذیرای عکس نمایش‌هایی خواهد بود که اجرای آن‌ها (عمومی و جشنواره‌ای) در بازه‌ی زمانی (۱آبان۱۳۹۷ تا پایان مهر ۱۳۹۸) بوده باشد.

  * فراخوان اختصاصی این بخش متعاقبا اعلام خواهد شد.  

   

  2-6 پوستر تئاتر

  در جشنواره‌ی سی ‌و هشتم نیز به منظور تعالی جایگاه طراحی پوستر و شناخت بهتر و بیشتر تأثیر متقابل هنر نمایش و هنرهای تجسمی، مسابقه و نمایشگاه پوستر مانند سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.  

  * محدوده‌ی زمانیِ مد نظر برای آثار متقاضی، مربوط به نمایش‌ها و رویدادهایی است که در بازه‌ی زمانی (۱ آبان ۱۳۹۷ تا پایان مهر ۱۳۹۸ ) اجرا یا برگزار شده باشند.

  * فراخوان اختصاصی این بخش متعاقباً از طریق سایت جشنواره اعلام خواهد شد.

   

  7.کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی

  کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی جهت مواجهه و آشنایی هنرمندان تئاتر ایران با دستاوردهای علمی تئاتر جهان برگزار خواهد شد. این کارگاه‌ها با مشارکت گروه‌ها و مدیران تئاتر و کمپانی‌های ایرانی و غیرایرانی برگزار می‌شود. جزئیات برنامه و چگونگی ثبت‌نام متقاضیان متعاقباً اعلام خواهد شد.

   

  8. به علاوه‌ی فجر

  درجشنواره‌ی سی و هشتم نیز همانند چند سال اخیر، «به‌علاوه‌ی‌فجر» یکی از بخش‌های مهم‌ جشنواره خواهد بود. تداوم وتعالی این بخش، نیاز به برنامه‌ریزی منسجم، دقیق و همفکری بیشتر مدیران سالن‌های غیردولتی با جشنواره دارد.

  * شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی این بخش متعاقباً اعلام خواهد شد.

   

  شرایط عمومی:

  1- درخواست شرکت در سی‌ و هشتمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر صرفاً از طریق تکمیل فرم ثبت نام در سایت جشنواره پذیرفته خواهد شد.

  2- ثبت درخواست در سایت‌ جشنواره به طور خودکار پس از تاریخ‌های مشخص شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

  3- بارگذاری اجازه‌نامه‌ی کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر برای ثبت اثر در تمامی بخش‌های اجرایی ضروری است.

  4- آثاری‌ که پیش از این ‌در جشنواره‌ی ‌تئاتر فجر حضور داشته‌اند، تنها در صورت تغییرکارگردان و گروه اجرایی ‌می‌توانند در این دوره از جشنواره نیز حضور داشته باشند.

  5- در تمام بخش‌های اجرایی اعم از اجراهای صحنه‌ای، نمایش‌های خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی هر کارگردان تنها با یک اثر می‌تواند در مرحله‌ی نهایی جشنواره حضور داشته باشد.

  6- ستاد برگزاری جشنواره با توجه به مشکلات پیش‌بینی نشده درباره‌ی برنامه‌ریزی و تنظیم جدول اجراهای جشنواره صرفاً متعهد به هماهنگی حضور هر بازیگر در دو نمایش‌ خواهد بود.

  7- بارگذاری تأییدیه‌ی اجرای عمومی برای آثار صحنه‌ای با قید تعداد اجرا، سالن اجرا و زمان آن ضروری است.  

  8- بارگذاری مستندات تاییدیه‌ی اجرای عمومی در سایت جشنواره (برای اجرا در تهران پروانه‌‌‌ی اجرای نمایش و برای اجرا در سایر شهرها لینک خبر پرتال استانی سایت «ایران تئاتر») الزامی است.

  9- اخذ مجوز شورای ارزشیابی و نظارت (مشخصاً جهت اجرای جشنواره) برای تمامی آثار الزامی است.  

  10- با توجه‌ به حضور میهمانان غیرایرانی حاضر در جشنواره -هنرمندان، مدیران ‌فستیوال‌ها ‌‌و کمپانی‌ها- شایسته ‌است ‌گروه‌های شرکت‌کننده برای تسهیل ارتباط آثارشان با این مخاطبان غیرایرانی تدارک لازم را لحاظ کنند. (بالانویس انگلیسی، چاپ اقلام تبلیغاتی به زبان انگلیسی و....)

  11- نسخه‌ی تصویری (فیلم) ارسالی از نمایش‌های متقاضی می‌باید از کیفیت مناسب برای ارزیابی برخوردار باشد. در صورت هرگونه نقص و نامناسب بودن کیفیت صوتی و تصویری نسخه‌ی ارائه ‌شده، مسئولیتی به عهده‌ی دبیرخانه جشنواره نخواهد بود. همچنین دبیرخانه‌ی جشنواره محدودیت ویژه‌ای را برای بهره بردن از چند دوربین و زاویه در تصویربرداری نمایش‌ها لحاظ نمی‌کند، اما توصیه می‌شود برای تهیه‌ی نسخه‌ی تصویری نمایش، متقاضیان گرامی به شرایطی‌که بتواند خصلت‌های تئاتری اثر را بیشتر نشان دهد توجه فرمایند. نسخه‌ی تصویری نمایش می‌تواند از اجرای عمومی و یا اجرای در جشنواره، یا اجرایی ویژه برای تصویر‌برداری با کیفیت‌تر ضبط شده باشد. در ضمن‌ کارگردان ‌اثر می‌تواند ‌تأکیدها و توضیحات لازم و راهگشا را برای بهتر دیده شدن نمایش به صورت تصویری تهیه کند و در ابتدای نسخه‌ی اثر قرار دهد.  

  12-‌ تعیین ‌زمان، ‌مکان ‌و تعداد اجرای‌ نمایش‌ها بر عهده‌ی ‌ستاد برگزاری ‌جشنواره ‌و براساس‌ امکانات ‌موجود خواهد بود و گروه‌های ‌پذیرفته شده ‌موظف ‌هستند طبق برنامه‌ریزی دبیرخانه‌ی جشنواره ‌عمل نمایند.   

  13- اسکان و پذیرایی گروه‌های استانی پذیرفته‌شده بر عهده‌ی دبیرخانه جشنواره خواهد بود.

  14- ستاد برگزاری جشنواره مسئولیتی درقبال ساخت و ساز دکور، دوخت لباس، تامین سیستم صوتی و چاپ اقلام تبلیغی نمایش‌ها نخواهد داشت و صرفاً خدمات معمول نصب دکور و آماده‌سازی صحنه را خواهد داد.

  15- مدارک، عکس‌ها، پوسترها، نمایشنامه‌ها و فیلم‌های ارسال شده (اعم از پذیرفته‌شده و پذیرفته نشده) مسترد نخواهد شد.

  16- دبیرخانه‌ی جشنواره با مشاوره‌ی گروه ارزیابی انتخاب هر بخش، کمک هزینه‌ی گروه‌های راه‌یافته را با توجه به موارد زیر مشخص می‌کند:

  - نیازهای ضروری صحنه شامل دکور، لباس، موسیقی و ...

  - تعداد عوامل اجرایی گروه به منظور تأمین نیازهای ایاب و ذهاب

  - سطح کیفی آثار و تعداد اجراها در جشنواره

  17- شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف جشنواره با ارسال اثر خود متعهد به پذیرش ضوابط و سیاست‌گذاری‌های جشنواره هستند. عدم رعایت این ضوابط خصوصاً زمان‌بندی مصوب جشنواره موجب حذف آثار خواهد شد.

  18‌‌- چنانچه‌ مواردی‌ در ‌این ‌فراخوان ‌درج ‌نشده ‌باشد، ‌موضوع ‌از طریق ‌استعلام ‌علاقه‌مندان ‌حضور در جشنواره ‌و تصمیم‌ ستاد برگزاری ‌جشنواره اعلام ‌و اجرا خواهد شد.

  19- مهلت ارائه‌ی آثار بر اساس زمان‌بندی یاد شده از سوی دبیرخانه‌ی جشنواره تا حد امکان تغییر نکرده و تمدید نخواهد شد.

   

  نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان رازی، کوچه مهبد، طبقه‌ی دوم، دبیرخانه‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر، کدپستی: 1133713514

  تلفن:  66715059 و66700820

  نمابر: 66754692

  نشانی اینترنتیwww.fitf.ir :
  مطالب مرتبط

  حسین صفی کارشناس تئاتر همدان عنوان کرد؛

14 نمایش در صف انتظار هستند
  حسین صفی کارشناس تئاتر همدان عنوان کرد؛

  14 نمایش در صف انتظار هستند

  حسین صفی کارشناس تئاتر همدان معتقد است؛ در کنار اقشار و صنوفی که در ایجاد فاصله اجتماعی متضرر شدند هنرمندان تئاتر استان همدان نیز دچار آسیب مالی و معنوی شدند که می بایست از طریق وزارت خانه مورد حمایت قرار گیرند.

  |

  حسین صفی  از تئاتر همدان در سالی که گذشت

این چراغ هنوز روشن است
  حسین صفی از تئاتر همدان در سالی که گذشت

  این چراغ هنوز روشن است

  سال 1398 برای تئاتر استان همدان، سال رونق اجراهای عمومی در سطح شهرستان های استان بود که نشان می دهد چراغ صحنه توسط هنرمندانش پر فروغ و روشن می تابد.در مجموع 148 عنوان نمایش در استان تولید شد و بیش از هزار و نهصد نوبت اجرای عمومی تئاتر باعث شد چراغ تئاتر در سالن های نمایش شهرستان ...

  |

  کارگردان همدانی حاضر در جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان

لبخند و حال خوب برای کودکان
  کارگردان همدانی حاضر در جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویان

  لبخند و حال خوب برای کودکان

  محمد طالبی، دانشجوی رشته کارگردانی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد همدان هنرمند جوان و خوش آتیه تئاتر همدان است که زیر نظر حسین صفی، محمدجواد کبودرآهنگی و سهراب نیک فرجراد دوره های آموزشی تئاتر را گذرانده است. وی با گروه پازل تا کنون در دو جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و ...

  |

  با رویکرد انتخابات

نمایش« طنز انتخاباتی» در نهاوند به صحنه می رود
  با رویکرد انتخابات

  نمایش« طنز انتخاباتی» در نهاوند به صحنه می رود

  نمایش« طنز انتخاباتی» در قالب جنگ شادی نهاوند به نویسندگی سهم الدین دارایی و کارگردانی میثم دارایی از 27 بهمن الی اول اسفند ساعت 18 در تالار اندیشه مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی(ره) نهاوند به روی صحنه می رود.

  |

  توسط گروه نمایشی فروغ

نمایش« سردار آسمانی» در نهاوند به روی صحنه می رود
  توسط گروه نمایشی فروغ

  نمایش« سردار آسمانی» در نهاوند به روی صحنه می رود

  نمایش« سردار آسمانی» به نویسنگی شهریار طاهری و کارگردانی صحبت الله روشنفکر کاری از گروه نمایشی فروغ  26 الی 29 بهمن ساعت 16 در تالار اندیشه مچتمع فرهنگی هنری امام خمینی(ره) نهاوند به روی صحنه می رود.

  |

  با آیین رونمایی از تمبر یادبود تئاتر استان

مراسم تجلیل از هنرمندان تئاتر استان همدان برگزار شد
  با آیین رونمایی از تمبر یادبود تئاتر استان

  مراسم تجلیل از هنرمندان تئاتر استان همدان برگزار شد

  مراسم بزرگ داشت پیشکسوتان و سرپرستان گروه های نمایشی استان همدان با هم انجمن هنرهای نمایشی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه 17 بهمن ماه ساعت19  در تالار هتل خاتم همدان برگزار شد.

  |

  به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

نکو داشت هنرمندان برجسته تئاتر استان همدان برگزار خواهد شد
  به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

  نکو داشت هنرمندان برجسته تئاتر استان همدان برگزار خواهد شد

  در این مراسم ضمن تقدیر از کاتالوگ معرفی پیشکسوتان برجسته تئاتر استان و سرپرستان گروه های ثبت شده مرکز هنرهای نمایشی  رونمایی می شود. این اقدام  با ابتکار انجمن هنرهای نمایشی استان همدان در دهه فجر برگزار خواهد شد و سی پنج نفر از فعالین تئاتر به عنوان پیشکسوت و سرپرست گروه های ...

  |

  توسط گروه نمایشی هناسه

نمایشنامه « اندوه پرنده بر وزن شقایق» در همدان خوانده می‌شود
  توسط گروه نمایشی هناسه

  نمایشنامه « اندوه پرنده بر وزن شقایق» در همدان خوانده می‌شود

  در ادامه نشست های نمایش نامه خوانی ، نمایش نامه « اندوه پرنده بر وزن شقایق» به نویسندگی  روح الله صالحی و کارگردانی مانا پوراسد  توسط گروه هناسه در تاریخ 13 بهمن ساعت 10  در شهر سالن آمفی تئاتر کتابخانه شهید حجازی خوانش می شود.

  |

  نظرات کاربران