در حال بارگذاری ...
 • حالِ خوب ما

  زمانی که مرکز هنرهای نمایشی می خواست ایده تئاتر شهر را برای مراکز استان ها اجرا کند خیلی ها خرده گرفتند مگر می شود با سالی یکی دو اجرای نمایش مجموعه تئاتر شهر ساخت اما حالا همدان در این بخش پیش روست و می تواند الگو سایر مراگز استان ها قرار بگیرد که ببینید چطئور چراغ صحنه بدون خاموشی در تمام طول سال روشن مانده و حتی به اجرای همزمان چند نمایش در یک سالن رسیده ایم. سه اجرای همزمان در تالار فجر دو اجرای نمایش در سالن اصلی تئاتر شهر و بی فاصله از برگزاری نهمین جشنواره نمایشنامه خوانی استان نخستین فستیوال تئاتر عروسکی آمادای را شاهد خواهیم بود و بلافاصله بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان همدان و کمی جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان را به جشن خواهیم نشست و حالا انجمن هنرهای نمایشی به شدت دنبال احیای برگزاری همایش تئاتر عاشورایان و طنز کوتاه همدان است که در صورت حمایت مسوولین به دور از شعارها همدان پایلوت فرهنگی کشور خواهد شد.

  همدان تئاتر-ماناپوراسد؛ این روزها همه دنبال حال خوب می گردند،حالی که بشود برای شب های طولانی زمستان گذاشتش وسط فلک نازخوانی و شاهنامه خوانی و حس شادابی را زمزمه کرد. حال خوب از جنس صحنه تئاتر چیز دیگری است. کافیست غروب ها گذرت به تئاتر شهر همدان یا  تالار فجر همدان بیفتد شوق و شور بر و بچه های تئاتر همدان که آمیخته به حضور پیشکسوتان تئاتر است سالهاست که تجربه نشده اما امسال عجیب حال همه ما خوب است. آن قدر که سخت افزار تاب این شور نرم افزاری را ندارد و با وجود این که همدان بین استان های کشور شرایط مطلوبی به لحاظ سرانه اجرای نمایش را دارد اما با کمبود فضا و سالن اجرای نمایش روبه رو شده ایم.

  زمانی که مرکز هنرهای نمایشی می خواست ایده تئاتر شهر را برای مراکز استان ها اجرا کند خیلی ها خرده گرفتند مگر می شود با سالی یکی دو اجرای نمایش مجموعه تئاتر شهر ساخت اما حالا همدان در این بخش پیش روست و می تواند الگو سایر مراگز استان ها قرار بگیرد که ببینید چطئور چراغ صحنه بدون خاموشی در تمام طول سال روشن مانده و حتی به اجرای همزمان چند نمایش در یک سالن رسیده ایم. سه اجرای همزمان در تالار فجر دو اجرای نمایش در سالن اصلی تئاتر شهر و بی فاصله از برگزاری نهمین جشنواره نمایشنامه خوانی استان نخستین فستیوال تئاتر عروسکی آمادای را شاهد خواهیم بود و بلافاصله بیست و نهمین جشنواره تئاتر استان همدان و کمی جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان را به جشن خواهیم نشست و حالا انجمن هنرهای نمایشی به شدت دنبال احیای برگزاری همایش تئاتر عاشورایان و طنز کوتاه همدان است که در صورت حمایت مسوولین به دور از شعارها همدان پایلوت فرهنگی کشور خواهد شد.

  این پویایی اگر قدر دانسته نشود به رخوت دچار خواهد شد و آنوقت نمی شود کاری به حال نشاط اجتماعی کرد. این جشن دایم و حال خوب ما نه با شعار به دست آمده و نه با تزریق پول ها هنگفت ،همه آن چه امروز می بینیم صرفا به اعتماد به جوان ها و ترکیبش با پیشکسوتان است که می خواهد فقط تئاتر اتفاق بیفتد و اختلاف سلیقه ای اگر هست در حد همان اختلاف سلایق باقی بماند که ذات هنر به این چل تکه دوزی هاست و باقی است افسانه و قصه است

  حال خوب مان را بگیرید و بگذارید روی تمام این تقویم ها و به احترام همه کسانی که عرق ریزان نسل نوجو را قدر می داند می ایستیم و می گویم: خدا قوت،...
  نظرات کاربران