در حال بارگذاری ...
یادداشتی بر حواشی تعیین حریم تئاتر شهر

حریم تئاتر شهر یک قرارداد اجتماعی است

تئاتر همدان، روح الله صالحی، توسعه پایدار، محوریت با انسان است که می بایست با ایجاد ابزار معنا بخش مانند تئاتر شهر به وسیله اندیشه ها و رفتارها، اکثریت مطلق جامعه شهری را به هم وصل کند که اکنون به دلیل ضعف ساختار بصری حریم تئاتر شهر، بسیار ضعیف عمل می کند. فرهنگ و هنر کلد کلید( Code of conduct) این قراردادهای اجتماعی است تا در کنار بهبود شرایط، تحقق شعارهای زیر بخش فرهنگ، راه کاری برای بهبود شرایط فنی حوزه فرهنگ اندیشیده شود و تئاتر به عنوان مهم ترین شاخص توسعه فرهنگی هم چنان برای بسیاری از مدیران فرهنگی معنای غیر کاربردی و دست و پا گیر دارد.

میشل فوکو جایی نوشته است: «نوشتن ممکن نیست مگر در گونه ای از تبعید» انگار در جهانی موازی این دیگر گونه تبعید بودن را تجربه می کنیم؛ آن هم برای حفاظت معنوی و بصری از یک اثر فرهنگی و تاریخی به نام تئاتر شهر، به ناچار باید از سهمی نوشت که آن قدر بدیهی است که باید خود را به دور ترین نقطه تبعید کرد که تاب نوشتن مهیا شود.

سالهاست که از مطالبه عمومی هنرمندان و تماشاگران تئاتر مبنی بر جدا سازی حریم و عرصه ساختمان تئاتر شهر به عنوان اثر ثبت شده ملی می گذرد و آب از آب تکان نخورده است. هنوز در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و هر از گاهی خبر از تعیین اعتبار برای این کار مخابره می شود، اما در عمل بحث بر سر مباحث اولیه است که مدام بر پیچیدگی ماجرا می افزاید.

از دوره شهرداری کرباسچی که برای ایجاد«عرصه شهری» و بهرمندی همگان از امکان تفریحی و... نرده های محاظ پارک ها برداشته شد، سهواً دیواره حریم تئاتر شهر حذف شد. حالا بعد این همه سال می بینیم که هویت فرهنگی این اثر ملی با آن چه در اتمسفر پیرامونش می گذرد در تضاد آشکاری قرار دارد و این گونه ایی از تبعید است که باید بسیار از آن نوشت.

آن چه عرصه شهری به آن می اندیشد کاملا درست و منطقی است. اما حفاظت از آثار فرهنگی را باید در قانون عرصه و اعیان این آثار دید: « هر گونه اقدامی که منجر به تخریب و یا آسیب به عرصه و اعیان تاریخی آثار گردد، ممنوع است.» سوال اینجاست آسیبی که به معنا و هویت فرهنگی و حتی بصری ساختمان تئاتر شهر وارد شده و می شود زیر مجموعه این ماده قانونی قرار می گیرد یا نه؟

نگرانی ها از سال 83 شروع شد و در زمان احداث ایستگاه ولیعصر.عج. به اوج خودش رسید. انبوه بیانیه و تجمعات هم نتوانست اندکی بر نگرانی مدیران شهری بیفزاید در مقابل، پاسخی که شنیده شد جالب بود و آن این که هدف، دسترسی آسان مخاطبان به مجموعه سالن های نمایش مستقر در تئاتر شهر است. این استدلال را وقتی کنار فاصله ی مکانی ایستگاه مترو تا پایانه جنوب می گذاریم هیچ پاسخ منطقی دریافت نمی کنیم به جز تصویر مسافرانی که مجبورند انبوه ساک و چمدان شان را به دوش بکشند کسی به فکر سهولت شان نبوده و نیست.

تجدیــد حیــات مبتنی بــر فرهنــگ کــه یکــی از رایج تریــن رویکردهــای تجدیــد حیــات در جوامــع امــروزی است که مونتگومــری از آن بهره برد و از سـه ویژگـی مشـترک ایـن مکانهــا یاد کرد کــه بــه ترتیــب عبارت انــد از : اختـلـاط کاربــری، محیـط کالبـدی مناسـب، و معنـای فرهنگی که ضـروری اسـت ؛ منطقـه فرهنگـی بـه عنـوان یـک مـکان شـهری از معنــا و هویتــی ویــژه برخــوردار باشــد تــا بخشــی از زندگــی و خاطــرات شــهروندان در آن شــکل گیــرد.

در سال 98 محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در جلسه تعیین حریم تئاتر شهر گفت: «خوشحالم که این مطالبه شکل گرفته است» همین، یعنی تمام تلاش هنرمندان برای حفظ هویت معنوی در حریم تئاتر شهر به این جمله ختم شده است و هنوز اندر خم یک کوچه ایستاده ایم و هیچ اتفاق مثبتی برای حفظ هویت بصری تئاتر شهر نیفتاده است

مقاومت مسوولین شورای شهر و شهرداری تهران برای تن دادن به خواست عمومی هنرمندان تئاتر و تماشاگران  برای حل معضل حریم تئاتر شهر اثر کبرا را سرعت می بخشند. مقابله با خواست عمومی فقط به ترغیب افراد برای پیوستن به آن پدیده را تشدید می کند

 وقتی عکس خانه ویلایی استرایسند ،بازیگر مشهور هالیوود در نمایشگاهی عرضه شد. شکایت او برای حذف از نمایشگاه، باعث شد، به یک باره موج دانلود عکس خانه استرایسند افزایش خیره کننده داشته باشد و کاری از دست کسی برای حذف از اینترنت برنیاید. حالا فقط بر تعداد موافقان تعیین حریم تئاتر شهر اضافه می شود و در مقابل از کارکرد نقطه نظرات مخالف ها کاسته می شود

ما عادت کرده ایم تا مسائل پیچیده نشود انگیزه ای برای حلش به وجود نخواهد آمد. با همان جمله کلیشه ایی که« ما مرد روز سخت هستیم» بلد نیستیم مباحث ساده را حل کنیم. آن چه مهم به نظر می رسد کم هزینه تمام شدن کنترل هر پدیده اجتماعی چه لحاظ پا گرفتن یا نگرفتن آن است که در کشور ما عادت به هزینه سرسام آور روانی آن هستیم و هم از معنا و هم از کیفیت توسعه می کاهد.توسعه ای که باید رضایت، رفاه و معنا را رقم بزند

در توسعه پایدار، محوریت با انسان است که می بایست با ایجاد ابزار معنا بخش مانند تئاتر شهر به وسیله اندیشه ها و رفتارها، اکثریت مطلق جامعه شهری را به هم وصل کند که اکنون به دلیل ضعف ساختار بصری حریم تئاتر شهر، بسیار ضعیف عمل می کند.

فرهنگ و هنر کلد کلید(  Code of conduct) این قراردادهای اجتماعی است تا در کنار بهبود شرایط، تحقق شعارهای زیر بخش فرهنگ، راه کاری برای بهبود شرایط فنی حوزه فرهنگ اندیشیده شود و تئاتر به عنوان مهم ترین شاخص توسعه فرهنگی هم چنان برای بسیاری از مدیران فرهنگی معنای غیر کاربردی و دست و پا گیر دارد.

لازم است یاد آور شویم که از فرهنگ به عنوان راه مالرو توی کوه یاد می کنندکه بر اثر تردد مردم و احشام، گیاهی در آن مسیر نمی روید حالا شما هی دانه بپاش و آب بده بی فایده است. آن زحمت، جایی دیگر ممکن است زمین را گلستان کند اما وقتی راه مال رو و رفتار شد، هرگز نمی توانی گل برویانی.

 
مطالب مرتبط

بر اساس آرای هیأت داوران

اسامی کاندیدهای جشنواره نمایشنامه نویسی همدان اعلام شد
بر اساس آرای هیأت داوران

اسامی کاندیدهای جشنواره نمایشنامه نویسی همدان اعلام شد

هیأت داوران نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی همدان اسامی کاندیداهای خود را در دو بخش اصلی و هنرجویی اعلام کرد.فراخوان نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی همدان در راستای تقویت نمایشنامه‌نویسی استان ، ترویج فرهنگ والای ایرانی اسلامی و شناسایی رشد در گستره استان همدان اعلام کرد ...

|

با نظر هیأت داوران بیست و سومین دوره مشخص شد

نویسنده همدانی نامزده جایزه ملی تئاتر فتح خرمشهر شد
با نظر هیأت داوران بیست و سومین دوره مشخص شد

نویسنده همدانی نامزده جایزه ملی تئاتر فتح خرمشهر شد

هیأت داوران بخش نمایش نامه نویسی بیست و سومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر متشکل از افشین خورشید باختری، مرتضی شاه کرم و پیام لاریان پس از خوانش ۶۱ نمایشنامه تعداد ۱۰ اثر را جهت نامزدی دریافت جوایز برتر معرفی کردند که نمایش نامه ماهی در چشم یونس نوشته روح الله صالحی  از همدان ...

|

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان:

جدول شماره دو اجرای آنلاین نمایش‌های استان همدان  منتشر شد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان:

جدول شماره دو اجرای آنلاین نمایش‌های استان همدان منتشر شد

احمدرضا احسانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از انتشار جدول شماره دو اجرای آنلاین نمایش های استان همدان  خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، در دومین  بخش زمستانه تئاتر همدان گروه های نمایشی استان آثار تولیدی خود را در فضای مجازی تایید شده توسط این ...

|

در بخش شهرستان( نگاه آنلاین)

دو نمایش از همدان در جشنواره تئاتر نگاه اجرا می‌شود
در بخش شهرستان( نگاه آنلاین)

دو نمایش از همدان در جشنواره تئاتر نگاه اجرا می‌شود

با نظر هیأت ارزیاب، 40 نمایش در دو بخش تهران و شهرستان( نگاه آنلاین) انتخاب شدند که نمایش «طمارزو» به نویسندگی و کارگردانی روح الله صالحی از همدان و نمایش «سمن گل» به نویسندگی رضا باغبان و کارگردانی مهدی روزبهانی از ملایر در میان ده اثر بخش رقابتی شهرستان     ( نگاه آنلاین) دیده ...

|

به صورت مجازی

نمایش «استخوان‌هایی شبیه دو برادر» در همدان اجرا می شود
به صورت مجازی

نمایش «استخوان‌هایی شبیه دو برادر» در همدان اجرا می شود

در چهارمین مرحله از برگزاری اجرای مجازی تولیدات گروه های ثبت شده استان همدان در فصل زمستان، نمایش «استخوان‌هایی شبیه دو برادر» به نویسندگی و کارگردانی مهدی شادمانی روشن کاری از گروه نمایشی آریا و استودیو مداد جادو، روز 18 الی 19 دی ماه  در هر ساعت از شبانه روز، در صفحه ...

|

به بهانه برگزاری سی و دومین جشنواره تئاتر استان همدان

جشنواره تئاتر استانی و منابع عاطفی ما
به بهانه برگزاری سی و دومین جشنواره تئاتر استان همدان

جشنواره تئاتر استانی و منابع عاطفی ما

تئاتر همدان_ روح الله صالحی، زندگی افراد یک جامعه برآیند و محصول محیط اطراف اوست. هر چقدر این محیط تحت‌تأثیر بار عاطفی مشترک بین افراد آن جامعه باشد؛ نقش‌پذیری فرد ساده‌تر خواهد بود. به حجم تلاشی که افراد در روزهای برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، ...

|

در چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی شرهانی

نمایش خیابانی« این زمان و آن زمان» در ملایر اجرا می شود
در چهارمین جشنواره تئاتر خیابانی شرهانی

نمایش خیابانی« این زمان و آن زمان» در ملایر اجرا می شود

دو رزمنده یک روز قبل از آزادی خرمشهر در منطقه ای نزدیک به خرمشهر در حال شناسایی هستند که یکی از آنها پشیمان شده و میخواهد به عقب برگردد. او می گوید در آینده ما به فراموشی سپرده می شویم و اصرار می کند که برگردند اما هم رزم او راضی نمی شود. تا اینکه به او می گوید من آینده را می بینم و ...

|

با اعلام آثار برگزیده بخش صحنه‌ای «فصل امید»

نمایش «استخوان خور» در همدان اجرا می شود
با اعلام آثار برگزیده بخش صحنه‌ای «فصل امید»

نمایش «استخوان خور» در همدان اجرا می شود

با اعلام هیأت داوران بخش صحنه‌ای «فصل امید» متشکل از «امیر مشهدی‌عباس«، «سهراب نیک فرجاد» و «آزاده انصاری»نمایش «استخوان خور» به کارگردانی «فرزاد لباسی» از همدان در همدان اجرا می شود

|

با اعلام هیأت داوران سیزدهمین دوره مشخص شد

نویسنده همدانی نامزد رتبه برتر نمایشنامه‌نویسی جشنواره مهر دزفول
با اعلام هیأت داوران سیزدهمین دوره مشخص شد

نویسنده همدانی نامزد رتبه برتر نمایشنامه‌نویسی جشنواره مهر دزفول

با اعلام شهرام کرمی، سیدحسین فدایی حسین و مرتضی سخاوت هیئت داوران سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفول، اسامی 10 نامزد دریافت جایزه نمایشنامه نویسی این دوره از جشنواره معرفی شدند که فرهاد لباسی برای نمایشنامه «ماجرای آرش» از استان همدان و شهرستان همدان در میان ...

|

نظرات کاربران