در حال بارگذاری ...
یادداشتی بر حواشی تعیین حریم تئاتر شهر

حریم تئاتر شهر یک قرارداد اجتماعی است

تئاتر همدان، روح الله صالحی، توسعه پایدار، محوریت با انسان است که می بایست با ایجاد ابزار معنا بخش مانند تئاتر شهر به وسیله اندیشه ها و رفتارها، اکثریت مطلق جامعه شهری را به هم وصل کند که اکنون به دلیل ضعف ساختار بصری حریم تئاتر شهر، بسیار ضعیف عمل می کند. فرهنگ و هنر کلد کلید( Code of conduct) این قراردادهای اجتماعی است تا در کنار بهبود شرایط، تحقق شعارهای زیر بخش فرهنگ، راه کاری برای بهبود شرایط فنی حوزه فرهنگ اندیشیده شود و تئاتر به عنوان مهم ترین شاخص توسعه فرهنگی هم چنان برای بسیاری از مدیران فرهنگی معنای غیر کاربردی و دست و پا گیر دارد.

میشل فوکو جایی نوشته است: «نوشتن ممکن نیست مگر در گونه ای از تبعید» انگار در جهانی موازی این دیگر گونه تبعید بودن را تجربه می کنیم؛ آن هم برای حفاظت معنوی و بصری از یک اثر فرهنگی و تاریخی به نام تئاتر شهر، به ناچار باید از سهمی نوشت که آن قدر بدیهی است که باید خود را به دور ترین نقطه تبعید کرد که تاب نوشتن مهیا شود.

سالهاست که از مطالبه عمومی هنرمندان و تماشاگران تئاتر مبنی بر جدا سازی حریم و عرصه ساختمان تئاتر شهر به عنوان اثر ثبت شده ملی می گذرد و آب از آب تکان نخورده است. هنوز در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و هر از گاهی خبر از تعیین اعتبار برای این کار مخابره می شود، اما در عمل بحث بر سر مباحث اولیه است که مدام بر پیچیدگی ماجرا می افزاید.

از دوره شهرداری کرباسچی که برای ایجاد«عرصه شهری» و بهرمندی همگان از امکان تفریحی و... نرده های محاظ پارک ها برداشته شد، سهواً دیواره حریم تئاتر شهر حذف شد. حالا بعد این همه سال می بینیم که هویت فرهنگی این اثر ملی با آن چه در اتمسفر پیرامونش می گذرد در تضاد آشکاری قرار دارد و این گونه ایی از تبعید است که باید بسیار از آن نوشت.

آن چه عرصه شهری به آن می اندیشد کاملا درست و منطقی است. اما حفاظت از آثار فرهنگی را باید در قانون عرصه و اعیان این آثار دید: « هر گونه اقدامی که منجر به تخریب و یا آسیب به عرصه و اعیان تاریخی آثار گردد، ممنوع است.» سوال اینجاست آسیبی که به معنا و هویت فرهنگی و حتی بصری ساختمان تئاتر شهر وارد شده و می شود زیر مجموعه این ماده قانونی قرار می گیرد یا نه؟

نگرانی ها از سال 83 شروع شد و در زمان احداث ایستگاه ولیعصر.عج. به اوج خودش رسید. انبوه بیانیه و تجمعات هم نتوانست اندکی بر نگرانی مدیران شهری بیفزاید در مقابل، پاسخی که شنیده شد جالب بود و آن این که هدف، دسترسی آسان مخاطبان به مجموعه سالن های نمایش مستقر در تئاتر شهر است. این استدلال را وقتی کنار فاصله ی مکانی ایستگاه مترو تا پایانه جنوب می گذاریم هیچ پاسخ منطقی دریافت نمی کنیم به جز تصویر مسافرانی که مجبورند انبوه ساک و چمدان شان را به دوش بکشند کسی به فکر سهولت شان نبوده و نیست.

تجدیــد حیــات مبتنی بــر فرهنــگ کــه یکــی از رایج تریــن رویکردهــای تجدیــد حیــات در جوامــع امــروزی است که مونتگومــری از آن بهره برد و از سـه ویژگـی مشـترک ایـن مکانهــا یاد کرد کــه بــه ترتیــب عبارت انــد از : اختـلـاط کاربــری، محیـط کالبـدی مناسـب، و معنـای فرهنگی که ضـروری اسـت ؛ منطقـه فرهنگـی بـه عنـوان یـک مـکان شـهری از معنــا و هویتــی ویــژه برخــوردار باشــد تــا بخشــی از زندگــی و خاطــرات شــهروندان در آن شــکل گیــرد.

در سال 98 محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در جلسه تعیین حریم تئاتر شهر گفت: «خوشحالم که این مطالبه شکل گرفته است» همین، یعنی تمام تلاش هنرمندان برای حفظ هویت معنوی در حریم تئاتر شهر به این جمله ختم شده است و هنوز اندر خم یک کوچه ایستاده ایم و هیچ اتفاق مثبتی برای حفظ هویت بصری تئاتر شهر نیفتاده است

مقاومت مسوولین شورای شهر و شهرداری تهران برای تن دادن به خواست عمومی هنرمندان تئاتر و تماشاگران  برای حل معضل حریم تئاتر شهر اثر کبرا را سرعت می بخشند. مقابله با خواست عمومی فقط به ترغیب افراد برای پیوستن به آن پدیده را تشدید می کند

 وقتی عکس خانه ویلایی استرایسند ،بازیگر مشهور هالیوود در نمایشگاهی عرضه شد. شکایت او برای حذف از نمایشگاه، باعث شد، به یک باره موج دانلود عکس خانه استرایسند افزایش خیره کننده داشته باشد و کاری از دست کسی برای حذف از اینترنت برنیاید. حالا فقط بر تعداد موافقان تعیین حریم تئاتر شهر اضافه می شود و در مقابل از کارکرد نقطه نظرات مخالف ها کاسته می شود

ما عادت کرده ایم تا مسائل پیچیده نشود انگیزه ای برای حلش به وجود نخواهد آمد. با همان جمله کلیشه ایی که« ما مرد روز سخت هستیم» بلد نیستیم مباحث ساده را حل کنیم. آن چه مهم به نظر می رسد کم هزینه تمام شدن کنترل هر پدیده اجتماعی چه لحاظ پا گرفتن یا نگرفتن آن است که در کشور ما عادت به هزینه سرسام آور روانی آن هستیم و هم از معنا و هم از کیفیت توسعه می کاهد.توسعه ای که باید رضایت، رفاه و معنا را رقم بزند

در توسعه پایدار، محوریت با انسان است که می بایست با ایجاد ابزار معنا بخش مانند تئاتر شهر به وسیله اندیشه ها و رفتارها، اکثریت مطلق جامعه شهری را به هم وصل کند که اکنون به دلیل ضعف ساختار بصری حریم تئاتر شهر، بسیار ضعیف عمل می کند.

فرهنگ و هنر کلد کلید(  Code of conduct) این قراردادهای اجتماعی است تا در کنار بهبود شرایط، تحقق شعارهای زیر بخش فرهنگ، راه کاری برای بهبود شرایط فنی حوزه فرهنگ اندیشیده شود و تئاتر به عنوان مهم ترین شاخص توسعه فرهنگی هم چنان برای بسیاری از مدیران فرهنگی معنای غیر کاربردی و دست و پا گیر دارد.

لازم است یاد آور شویم که از فرهنگ به عنوان راه مالرو توی کوه یاد می کنندکه بر اثر تردد مردم و احشام، گیاهی در آن مسیر نمی روید حالا شما هی دانه بپاش و آب بده بی فایده است. آن زحمت، جایی دیگر ممکن است زمین را گلستان کند اما وقتی راه مال رو و رفتار شد، هرگز نمی توانی گل برویانی.

 
مطالب مرتبط

یاداشتی برای روز خبرنگار

چراغ این خانه روشن است
یاداشتی برای روز خبرنگار

چراغ این خانه روشن است

تئاتر همدان_روح الله صالحی؛ این روزها ایران تئاتر و درگاه های تئاتر استانی، یک تنه جور همپایی تئاتر و رسانه را به دوش می کشد. بد نیست بدانیم عمر هر خبر در عصر شبکه های اجتماعی به کمتر از سه دقیقه رسیده است و هر روز این زمان کمتر می شود اما سوال این جاست که اهالی تئاتر کجای این ...

|

یاداشتی برای تلویزیون تتاتر ایران

توانا بود هرکه دانا بود
یاداشتی برای تلویزیون تتاتر ایران

توانا بود هرکه دانا بود

تئاتر همدان، روح الله صالحی؛ آن چه تلویزیون تئاتر ایران می تواند برای تئاتر ایران محقق کند، ارتباطات بین المللی است. اقتصاد بی وزن در سایه ارتباطات شبکه ای روی می دهد و ارتباطات شبکه ای نیازمند ابزار حقوقی روشن و ساده است. از آن جایی که اولویت مدیران اجرای تلویزیون تئاتر ایران ...

|

با معرفی گروه یاس کبود ملایر

پخش نمایش خیابانی« نگهبان آب» در تلویزیون تئاتر ایران
با معرفی گروه یاس کبود ملایر

پخش نمایش خیابانی« نگهبان آب» در تلویزیون تئاتر ایران

نمایش خیابانی« نگهبان آب» در سال 1399 موفق شد در جشنواره های بین المللی تئاتر فجر، مریوان، چتر زندگی و صاحبدلان شرکت کند و این اجرا مربوط به بخش خیابانی جشنواره بین المللی تئاتر فجر است که در پهنه رودکی ضبط شده است و مدت اجرا نیز 25 دقیقه می باشد

|

بر اساس آرای هیأت داوران

اسامی کاندیدهای جشنواره نمایشنامه نویسی همدان اعلام شد
بر اساس آرای هیأت داوران

اسامی کاندیدهای جشنواره نمایشنامه نویسی همدان اعلام شد

هیأت داوران نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی همدان اسامی کاندیداهای خود را در دو بخش اصلی و هنرجویی اعلام کرد.فراخوان نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی همدان در راستای تقویت نمایشنامه‌نویسی استان ، ترویج فرهنگ والای ایرانی اسلامی و شناسایی رشد در گستره استان همدان اعلام کرد ...

|

با انتخاب هیأت انتخاب دهمین دوره

آثار راه‌یافته به همایش نمایش نامه خوانی استان همدان مشخص شدند
با انتخاب هیأت انتخاب دهمین دوره

آثار راه‌یافته به همایش نمایش نامه خوانی استان همدان مشخص شدند

هیأت انتخاب و ارزیابی دهمین همایش نمایشنامه خوانی عاشورایی استان همدان،متشکل از فاطمه ابرار پایدار،نوشین بیگلریان و فرهاد لباسی نمایش‌های راه یافته به همایش نمایش نامه خوانی استان همدان را بدون اولویت بندی چهارده نمایش نامه به منظور حضور در دهمین همایش اعلام کردند  

|

با ابلاغ وزیر بهداشت و درمان:

واکسیناسیون هنرمندان در دستور کار قرار گرفت
با ابلاغ وزیر بهداشت و درمان:

واکسیناسیون هنرمندان در دستور کار قرار گرفت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت تاکید کرد با همکاری صندوق حمایت از هنرمندان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به واکسیناسیون هنرمندان اقدام شود.

|

نظرات کاربران