از تاریخ
 تا تاریخ
 
«آکبث» در همدان اجرا می شود

«آکبث» در همدان اجرا می شود

تمرینات نهایی نمایش « آکبث» نوشته و کار روح الله صالحی در پلاتو استاد عبادی در حال انجام است و مهرماه در تئاتر شهر همدان اجرا می شود.

یادداشتی بر ضرورت ایجاد آرشیو اسناد تئاتر

یادداشتی بر ضرورت ایجاد آرشیو اسناد تئاتر

در عصر تکنولوژی هیچ آرشیو منظمی از پوستر نمایش های روی صحنه گرفته تا فیلم اجرا و بروشور وعکس و... در سراسر کشور وجود ندارد که می‌شود انجمن هنرهای نمایشی همدان به عنوان ...