از تاریخ
 تا تاریخ
 
در اختتامیه پنجمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر ایران زمین با عنوان کوچ

مرشد چایانی  به عنوان نقال برتر انتخاب شد
در اختتامیه پنجمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر ایران زمین با عنوان کوچ

مرشد چایانی به عنوان نقال برتر انتخاب شد

پنجمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر ایران زمین با عنوان کوچ، در حالی در یاسوج به پایان رسید که مرشد چایانی از همدان توانست در بخش شاهنامه خوانی و نقالی رتبه نخست این ...