از تاریخ
 تا تاریخ
 
پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

از دریچه  ارزشمند تئاتر، نور امید را بر قلب  مهربان فرزندان ایران عزیز بتابانیم
پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

از دریچه ارزشمند تئاتر، نور امید را بر قلب مهربان فرزندان ایران عزیز بتابانیم

صداقت و صفای کودکی، سرمایه ای کم نظیر و راهگشا برای عبور از مسایل امروز به ویژه در دوران استیلای ظواهر گوناگون تکنولوژی به شمار می رود و با بهره گیری از ظرفیت هنر ...