از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایش «علی گندابی» در مشهد روی صحنه می رود

نمایش «علی گندابی» در مشهد روی صحنه می رود

نمایش «واگویه‌های علی گندابی» به نویسندگی و کارگردانی محمدجواد کبودرآهنگی  کاری از گروه نمایشی بوعلی شهر همدان در تماشا خانه اشراق  مشهد  روی صحنه  می‌رود.