از تاریخ
 تا تاریخ
 
گروه هنری «سَروشاو» اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر

جنگ کرامت در ملایر روی صحنه می رود
گروه هنری «سَروشاو» اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر

جنگ کرامت در ملایر روی صحنه می رود

مجید صادقی، محمد بلوردی، محمد اسماعیلی، احمد اسماعیلی، امیر اسماعیلی و با آهنگ سازی علی رجبی، سعید کولیوند، رضا ترک، میلاد روستایی و با صدای حمید بابارئیسی و محسن ...

اندیشیدن به انسان در یک قاب بدون روبان مشکی

اندیشیدن به انسان در یک قاب بدون روبان مشکی

«روبان های مشکی را از گوشه ی قاب عکس ها بردار» نه به دست ِ یک نمایشنامه نویس ِ کارآزموده که به رمز و رموز کشش ِ تماشاچی آشناست ، بلکه به دست ِ شاعری نگاشته شده که بیش از ...