از تاریخ
 تا تاریخ
 
کارگردان حاضر در نهمین همایش ملی تئاتر صاحبدلان

امیدوارم جشنواره تئاتر صاحبدلان ادامه داشته باشد
کارگردان حاضر در نهمین همایش ملی تئاتر صاحبدلان

امیدوارم جشنواره تئاتر صاحبدلان ادامه داشته باشد

به گزارش همدان تئاتر، کیانوش بهروز پور این روزها مراحل پایانی تمرینات نمایش «گور گن» منتخب نهمین همایش ملی تئاتر صاحبدلان را سپری می‌کند. کیانوش بهروز پور رئیس ...

کارگردان همدانی شرکت کننده در همایش هنرمندان تئاتر استان ها

گروه بودن باور سخت و دشواری است
کارگردان همدانی شرکت کننده در همایش هنرمندان تئاتر استان ها

گروه بودن باور سخت و دشواری است

برگزاری همایش منتخبان جشنواره های استانی تئاتر کشور فرصت خوبی است که بدانیم رویکرد جدید مرکزهنرهای نمایشی و دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای انتخاب زنده ...