از تاریخ
 تا تاریخ
 
در روز دوم نهمین همایش تئاتر عاشورائیان استان همدان

نمایش «گورکن» در تویسرکان به روی صحنه رفت
در روز دوم نهمین همایش تئاتر عاشورائیان استان همدان

نمایش «گورکن» در تویسرکان به روی صحنه رفت

نمایش «گورکن» نوشته علیرضا حنیفی و به کارگردانی کیانوش بهروزپور ، کاری از گروه نمایشی سایه منتخب نهمین دوره جشنواره تئاتر عاشورائیان استان همدان روز دوشنبه ۲۹ مهر ...

پس از چهار روز ارزیابی

آثار منتخب جهت حضور در سی و یکمین جشنواره تئاتر استان همدان معرفی شدند
پس از چهار روز ارزیابی

آثار منتخب جهت حضور در سی و یکمین جشنواره تئاتر استان همدان معرفی شدند

یگلریان، سهراب نیک فرجاد، نبی الله بیات و حسین صفی به عنوان داور ناظر به عنوان اعضای هیأت انتخاب و ارزیاب سی و یکمین جشنواره تئاتر استان همدان، اپس از چهار روز ...

توسط گروه نمایشی قاب خالی

« آیین دایره زدایی از یک در گچ مانده قفقازی به اجرای ساکنان بیچارستان غریب به کارگردانی بیچاره ی ضعیف» به روی صحنه می رود
توسط گروه نمایشی قاب خالی

« آیین دایره زدایی از یک در گچ مانده قفقازی به اجرای ساکنان بیچارستان غریب به کارگردانی بیچاره ی ضعیف» به روی صحنه می رود

نمایش « آیین دایره زدایی از یک در گچ مانده قفقازی به اجرای ساکنان بیچارستان غریب به کارگردانی بیچاره ی ضعیف» به نویسندگی و کارگردانی سجاد طهماسبی ۱۳ و ۱۴ شهریور در ...